Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Kurzy kraulu

Kurzy kraulu pro dospělé

Kraul je nejrychlejším a nejefektivnějším plaveckým způsobem. V Americe se děti učí kraul jako svůj první plavecký způsob. Tato tendence je v současné době i u nás. Plavecká lokomoce je podobná zvířecí lokomoci (plaveme pejska). Typické jsou střídavé pohyby končetin, horizontální poloha plavce s výdechem do vody.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-kraul-ze-dna-600x400.jpg

Ještě před samotnou výuku kraulu je nutné se naučit správnému dýchání do vody, které patří mezi základní plavecké dovednosti. Plavete-li prsa, tak je vhodné se naučit prvně dýchání do vody při prsou a prodloužit uplavanou souvislou vzdálenost alesoň na 200 m, než se začnete učit kraula. Dále pokud kraul není Vaším prvním plaveckým způsobem, který se chcete učit, tak je vhodné se ještě před výukou kraulu naučit znak, který je lehčí než kraul a má podobné střídavé pohyby. Pokud toto zvládnete, je pak na co navázat a výuka kraulu je efektivnější a můžeme se pak opravdu více soustředit na samotný kraul. Kraul lze probírat i jako první plavecký způsob, kterému se budete učit, jste-li naprostý neplavec.

Já osobně vždy před výukou kraulu či v průběhu výuky kraulu učím a zařazuji do tréninků i znak. Pokud znak neovádáte, počítejte prosím s delším průběhem kurzu. Kromě klasické výuky kraulu zařazuji do tréninků částečně i prvky z totálního plavání (total immersion).

Přehled kurzů kraulu

Přehled kurzů je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Kurzy kraulu pro plavce (kraul jako další plavecký způsob)
  1. Kurzy kraulu pro plavce začátečníky (neuplavu ani 10 m kraulem, prsy uplavu souvisle 200 m),
  2. Zdokonalovací kurzy kraulu (uplavu souvisle alespoň 25 m kraulem).
 2. Kurzy kraulu pro neplavce (kraul jako první plavecký způsob)
  1. Kurzy kraulu pro naprosté neplavce (neuplavu ani 10 m kraulem a nejsem plavec),
  2. Kurzy kraulu pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m kraulem a nejsem plavec).

A. Kurzy kraulu pro plavce (kraul jako další plavecký způsob)

1. Kurzy pro plavce začátečníky (neuplavu ani 10 m kraulem, prsy uplavu souvisle 200 m)

Kurz kraulu pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse jakýmkoli plaveckým způsobem, umí dýchat do vody při plavání, ale kraul neumí vůbec.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • zvládnutý jeden plavecký způsob (obvykle prsa s dýcháním do vody),
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m plaveckým způsobem, který plavec ovládá,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Pokud neumíte dýchat do vody nebo neuplavete 200 m souvisle, naučte se to nejprve v kurzech prsou.

Doporučuji min. 16 lekcí po 45 minutách.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • 1. až 4. lekce:
  • opakování základních plaveckých dovedností,
  • výuka kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • 5. až 8. lekce:
  • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
  • výuka pohybového cyklu paží,
 • 9. až 12. lekce:
  • opakování kraulových nohou, dýchání při kraulu, pohybového cyklu paží,
  • výuka souhry paží a nohou jako celého plaveckého způsobu kraul tak, jak se kraul ve výsledku plave.
 • 13. až 16. lekce:
  • opakování souhry a upevnění nabytých dovedností a zkušeností,
  • technická cvičení na kraul,
  • oprava chyb.

Výuka kraulu je průběžně prokládána plaveckým způsobem, který plavec zná (obvykle prsa) a současně nástinem plaveckého způsobu znak. U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: Uplavat alespoň 25 m souvisle kraulem. Plavec zvládá základní techniku kraulem, zná základní teorii ke kraulu, ale obvykle ještě není schopen kraulem plavat souvisleji delší vzdálenosti. V plavání je zapotřebí následně pokračovat dál.

2. Zdokonalovací kurzy kraulu (uplavu souvisle alespoň 25 m kraulem)

Kurz kraulu pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse jakýmkoli plaveckým způsobem, umí dýchat do vody a kraulem uplavou alespoň 25 m s výdechem do vody a nádechem stranou. Kurz je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci kraulu až středně pokročilí plavci kraulu i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • zvládnuté alespoň dva plavecké způsoby (obvykle prsa s dýcháním do vody a kraul),
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m plaveckým způsobem, který plavec ovládá,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce,
 • plavec je schopen kraulem uplavat alespoň 25 m s výdechem do vody a nádechem stranou.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Doporučuji sadu min. 4 tréninků po 45 minutách. Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • 1. až 4. lekce:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu kraul),
  • technická cvičení kraulu,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na kraul. Výuka kraulu je průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, který plavec zná (obvykle prsa a znak). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: V první řadě jde o prodloužení uplavané vzdálenosti. Hlavním cílem je uplavaní 200 m v kuse včetně správného dýchání do vody. Tento cíl se většinou podaří naplnit až po několika sériích výuky. Obvykle se za sérii 12 lekcí podaří zdvojnásobit vzdálenost, kterou je plavec schopen uplavat. Dalším cílem bývá uplavání 1000 m kraulem, následně se můžeme snažit zvyšovat záměrně rychlost plavání.

B. Kurzy kraulu pro neplavce (kraul jako první plavecký způsob)

Přehled kurzů je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

Tyto kurzy mohou navštěvovat také poloplavci prsou, kteří neumí příliš dobře prsa a neuplavou s nimi 200 m souvisle. Budeme se zde učit kraul bez ohledu na znalost či neznalost prsou.

3. Kurzy kraulu pro naprosté neplavce (neuplavu ani 10 m kraulem a nejsem plavec)

Kurz kraulu pro neplavce, kteří neuplavou ani 10 souvisle kraulem, umí však dýchat do vody a zvládají základní plavecké dovednosti a zvládají přikopávání kraulových nohou a jiný plavecký způsob neumí, kraul je pro ně prvním plaveckým způsobem, který se chtějí naučit.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
  • přikopávání kraulových nohou

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Pokud neumíte dýchat do vody nebo neumíte splývat, naučte se to nejprve v kurzech základních plaveckých dovedností.

Doporučuji min. 16 lekcí po 30 minutách.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • 1. až 4. lekce:
  • opakování základních plaveckých dovedností,
  • výuka kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • 5. až 8. lekce:
  • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
  • výuka pohybového cyklu paží,
 • 9. až 12. lekce:
  • opakování kraulových nohou, dýchání při kraulu, pohybového cyklu paží,
  • výuka souhry paží a nohou jako celého plaveckého způsobu kraul tak, jak se kraul ve výsledku plave.
 • 13. až 16. lekce:
  • opakování souhry a upevnění nabytých dovedností a zkušeností,
  • oprava chyb.

Cíl: Uplavat alespoň 10 m souvisle kraulem. Poloplavec zvládá základní techniku kraulu, zná základní teorii ke kraulu, ale obvykle ještě není schopen kraulem plavat souvisleji delší vzdálenosti. V plavání je zapotřebí následně pokračovat dál.

4. Kurzy kraulu pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m kraulem a nejsem plavec)

Kurz kraulu pro poloplavce, kteří uplavou alespoň 10 m v kuse kraulem včetně správného dýchání do vody, ale neuplavou 200 m v kuse libovolným plaveckým způsobem.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • souvislé plavání minimálně o délce 10 m kralem včetně dýchání do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce,

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Doporučuji sadu min. 12 tréninků po 30 minutách. Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • 1. až 12. lekce:
  • opakování a procvičování správného dýchání do vody při plavání,
  • prvkové plavání (plavání nohou, rukou s pomůckami),
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu kraul),
  • cvičení na techniku plavání a vytvalost,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na kraul. Výuka prsou může být průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, které poloplavec zná (např. prsa, znak). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: V první řadě jde o o prodlužování uplavané vzdálenosti. Hlavním cílem je uplavaní 200 m v kuse včetně správného dýchání do vody, které z poloplavce udělá plavce a otevře mu další možnosti v plavání. Tento cíl se většinou podaří naplnit až po několika sériích výuky. Obvykle za sérii 12 lekcí se podaří zdvojnásobit vzdálenost, kterou je poloplavec schopen uplavat. Nicméně často se stává, že poloplavci nejsou schopni se dostat za magickou hranici 25 m kraulem (neudýchají ji) a delší vzdálenost je pak záležitostí dlouhodobějšího tréninku.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krétériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.