Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Kurzy motýlka

Kurzy motýlka pro dospělé

Motýlek je považovaný za nejobtížnější plavecký způsob. Je velice elegantní a mnohé jistě překvapí, že jde o druhý nejrychlejší plavecký způsob hned po kraulu. Ano, je to tak. Pořadí rychlosti v plavání je: 1. kraul, 2. motýlek, 3. znak a 4. prsa.

Předpokladem plavání motýlka je zvládnutí všech ostatních plaveckých způsobů na slušné úrovni. Slušnou úrovní považuji umět uplavat 1000 m kraulem v kuse. Jako první věc se průběžně učí motýlkovité (delfínovité) vlnění, které si může plavec zkoušet průběžně kdykoli, jakmile již umí kraul. Pokud se plavec naučí vlnit pod vodou, může se dále pokoušet o celého motýlka. Nepodceňujte motýlka, kniha Total Immersion považuje zvládnutí motýlka za vstupní bránu ke správnému zvládnutí kraulu a dalších plaveckých způsobů na slušné úrovni.

Přehled kurzů motýlka

Přehled kurzů je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Kurzy motýlka pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m motýlkem),
 2. Zdokonalovací kurzy motýlka (uplavu souvisle alespoň 25 m motýlkem).

1. Kurzy pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m motýlkem)

Kurz motýlka pro plavce prsou, znaku i kraulu, kteří uplavou 1000 m v kuse kraulem a umí dýchat do vody, ale motýlka neumí vůbec.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Obvykle zde chybí plné zvládnutí motýlkovitého vlnění, proto je obsahem kurzu.

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • zvládnuté všechny ostatní plavecké způsoby včetně dýchání do vody (prsa, kraul, znak),
 • souvislé plavání minimálně o délce 1000 m plaveckým způsobem kraul,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Ideální je, když plavec již umí delfínové vlnění. Je vhodné si ho cvičit průběžně, ještě před absolvováním kurzu motýlka. Občas nebývá jednoduché pro plavce chytnout ten správný grif, chce to čas. Bez delfínového vlnění se však nelze pořádně učit motýlek. Já běžně delfínové vlnění zařazuji do zdokonalovacích kurzů kraulu pro plavce.

Doporučuji min. 12 lekcí po 45 či 60 minutách.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • 1. až 4. lekce:
  • opakování základních plaveckých dovedností,
  • výuka delfínového vlnění,
 • 5. až 6. lekce:
  • opakování delfínového vlnění,
 • 7. až 8. lekce:
  • opakování motýlkovitého vlnění,
  • výuka pohybového cyklu paží motýlka,
  • výuka dýchání při motýlku,
 • 9. až 10. lekce:
  • opakování motýlkovitého vlnění, dýchání při motýlku, pohybového cyklu paží motýlku,
  • výuka souhry paží a nohou jako celého plaveckého způsobu motýlek tak, jak se motýlek ve výsledku plave.
 • 11. až 12. lekce:
  • opakování souhry a upevnění nabytých dovedností a zkušeností,
  • technická cvičení na motýlek,
  • oprava chyb.

Výuka motýlku je průběžně prokládána plaveckými způsoby, který plavec zná (obvykle kraulem). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: uplavat alespoň 25 m souvisle motýlkem. V plavání je zapotřebí následně pokračovat dál, nejlépe pod vedením zkušeného lektora. Na plné zvládnutí tohoto plaveckého způsobu je zapotřebí podstatně více času. Po absolvování tohoto kurzu můžete plynule navázat zdokonalovacím kurzem motýlka pro plavce.

2. Zdokonalovací kurzy motýlka (uplavu souvisle 25 m motýlkem)

Kurz motýlka pro plavce, kteří uplavou 1000 m v kuse kraulem, umí dýchat do vody a motýlkem uplavou alespoň 25 m s výdechem do vody. Kurz je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci motýlka až středně pokročilí plavci motýlka i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • zvládnuté všechny ostatní plavecké způsoby včetně dýchání do vody (prsa, kraul, znak),
 • zvládnuté delfínové vlnění,
 • souvislé plavání minimálně o délce 1000 m kraulem,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce,
 • plavec je schopen motýlkem uplavat alespoň 25 m s výdechem do vody.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Zvládnuté delfínové vlnění je nutným předpokladem pro výuku a kurz motýlka a někdy není pro plavce vůbec jednoduché se ho naučit.

Doporučuji sadu min. 4 tréninků po 45 či 60 minutách. Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • 1. až 4. lekce:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu motýlek),
  • procvičování delfínového vlnění,
  • technická cvičení motýlka,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na motýlka. Výuka motýlka je průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, který plavec zná (kraul, znak, prsa). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky motýlka, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Cíl je zde individuální. Pro někoho může být cílem zlepšit techniku a uplavat 50 m motýlkem, pro jiného bude cílem uplavat 200 m. Delší vzdálenosti než 200 m zatím nenabízím, protože sama uplavu maximálně 200 m motýlkem v kuse.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krétériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.