Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

O mně

O mně

Jitka Vachtová

Věnuji se plavání závodní i rekreační formou. V současné době se účastním závodů v dálkovém plavání. Baví mne plavání a lehké zdravé otužování. Plavu hlavně pro radost z pohybu, pro zdraví a pro relaxaci.

Nabízím soukromé individuální lekce plavání převážně pro dospělé. Kurzy může navštěvovat veřejnost i závodní plavci. Plavání probíhá převážně v dopoledních a večerních časech.

Osvědčení a živnostenský list

Na výuku plavání mám příslušná osvědčení a vystavený živnostenský list. Jsem trenérem plavání III. třídy a cvičitelem plavání.

Získaná osvědčení:

  • trenér plavání III. třídy,
  • cvičitel plavání (v angličtině swimming instructor) – neomezená časová platnost,
  • plavčík (pro bazén a koupaliště s maximální hloubkou 4 m) – platnost do 15. 4. 2018,
  • zdravotník zotavovacích akcí – neomezená časová platnost.
trenér plavání III. třídy cvičitel plavání plavčík zdravotník zotavovacích akcí

Trenér plavání III. třídy

V roce 2015 jsem absolvovala kurz trenéra plavání III. třídy pořádaný Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Rozsah a náplň kurzu plně akceptuje kvalifikační řád Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS).

Cvičitel plavání, plavčík a zdravotník

V roce 2013 jsem absolvovala akreditovaný kurz cvičitele plavání a plavčíka u pana Miroslava Matušky zastřešený Asociací plaveckých škol ČR. Certifikáty akreditované MŠMT ČR mne opravňují k pracovní činnosti v této oblasti. Licenci plavčíka, která má platnost pouze dva roky, si průběžně obnovuji.

Živnostenský list

Na základě absolvovaného kurzu cvičitele plavání mám od roku 2013 živnostenský list na vázanou živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání“.

Dálkové a zimní plavání

I. PKO Praha

Od roku 2012 jsem členkou I. plaveckého klubu otužilců Praha (I. PKO Praha). V oddílu I. PKO Praha plaveme celoročně ve Vltavě. V létě se účastním závodů dálkového plavání, kde plavu tratě o délce 3 až 5 km. Dálkové plavání probíhá na volné vodě v přírodě v českých rybnících. Na Mistrovství ČR Lipno 2012 jsem obsadila 3. místo ve své kategorii. Občas se účastním i závodů zimního plavání.

Bazénové plavání

Pravidelně plavu v bazénu. V bazénu plavu rychlostí pod 20 minut jeden km (tj. 3 km/h). Pokud jste závodní plavec a plavete rychleji, tak Vás pravděpodobně nebudu mít co učit. Ti nejlepší plavou přibližně 2× tak rychle. Pokud jste rekreační plavec a plavete pomaleji, tak můžeme spolu zapracovat na technice. Většina běžných plavců plave zhruba polovičním tempem než já. Nejde však vždy jen o rychlost. I u závodních plavců se lze věnovat různým plaveckým technikám, které jsou často opomíjeny a rozšiřovat tak plavecké dovednosti. Své zkušenosti, které mám, jsem ochotna předávat dál.