Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Kurzy prsou

Kurzy prsou pro dospělé

Prsa jsou nejpomalejším a nejméně efektivním plaveckým způsobem. V ČR mají však velkou tradici, a tak jsou často prvním plaveckým způsobem, kterým se učí děti plavat. Plavecká lokomoce prsou připomíná žábu. Typické jsou současné pohyby končetin. Pro správné provedení je nutné provádět výdech do vody.

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-1.png

Přehled kurzů prsou

Přehled kurzů je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Kurzy prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy),
 2. Kurzy prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse),
 3. Zdokonalovací kurzy prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy).

1. Kurzy prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy)

Kurz prsou pro neplavce, kteří kteří neuplavou ani 10 souvisle prsy, umí však dýchat do vody a zvládají základní plavecké dovednosti a zvládají přikopávání kraulových nohou.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
  • přikopávání kraulových nohou

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Pokud neumíte dýchat do vody nebo neumíte splývat, naučíme se to nejprve v rámci kurzu základních plaveckých dovedností.

Doporučuji min. 16 tréninků po 30 minutách.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • 1. až 4. lekce:
  • opakování základních plaveckých dovedností,
  • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
  • výuka souhry cyklu paží prsou s kraulovými nohami,
 • 5. až 8. lekce:
  • opakování kraulových nohou, dýchání při kraulu, pohybového cyklu paží prsou,
  • opakování souhry paží prsou a kraulových nohou,
  • výuka prsových nohou.
 • 9. až 12. lekce:
  • opakování prsových nohou,
  • výuka souhry paží prsou a prsových nohou.
 • 13. až 16. lekce:
  • opakování souhry paží prsou a prsových nohou,
  • oprava chyb.

Cíl: Uplavat alespoň 10 m souvisle prsy. Poloplavec zvládá základní techniku prsou, zná základní teorii k prsům.

2. Kurzy prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse)

Kurz prsou pro poloplavce, kteří uplavou alespoň 10 m v kuse prsy včetně správného dýchání do vody, ale neuplavou 200 m v kuse prsy.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • souvislé plavání minimálně o délce 10 m prsy včetně dýchání do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Doporučuji min. 10 tréninků po 30 minutách. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • 1. až 10. lekce:
  • opakování a procvičování správného dýchání do vody při plavání,
  • plavání prsových nohou, rukou s plaveckými pomůckami,
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu prsa),
  • cvičení na techniku plavání,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na prsa…

Cíl: V první řadě jde o prodloužení uplavané vzdálenosti. Hlavním cílem je uplavaní 200 m v kuse včetně správného dýchání do vody, které z poloplavce udělá plavce a otevře mu další možnosti v plavání. Tento cíl se většinou podaří naplnit až po několika sériích výuky. Obvykle se za sérii 12 lekcí podaří zdvojnásobit vzdálenost, kterou je poloplavec schopen uplavat.

3. Zdokonalovací kurzy prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy)

Kurz prsou pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse prsy a umí správně dýchat do vody při plavání. Kurz je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci prsou až středně pokročilí plavci prsou i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Očekávaný rozsah hodin

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody
  • splývání na břiše
  • splývání na zádech
  • zvládnutý pád do hluboké vody
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m prsy s dýcháním do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Poznámka: Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady, je zapotřebí počítat s delší délkou kurzu.

Doporučuji sadu min. 4 tréninků po 45 minutách. Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • 1. až 4. lekce:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu prsa),
  • technická cvičení na prsa,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, který plavec zná (např. kraul, znak). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby. Nicméně většinou účastníci kurzu zvládají jenom prsa a tomu je přizpůsobena celá výuka…

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky prsou, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Cíl je zde individuální. Pro někoho může být cílem uplavat cílem uplavat 500 m až 1000 m. Někoho se chce zrychlit, někdo si chce jen zaplavat a zlepšit si kondičku a techniku plavání.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krétériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.